Lääkkeiden, luonnonlääkkeiden, homeopaattisten lääkkeiden ja erilaisten toimenpiteiden aiheuttamat ohjeelliset minimivaroajat hoidon päättymisen jälkeen.

Lääkelista on hyväksytty Kennelliiton hallituksessa 6.4.2017.